DF900 je plne automatický skladací stroj bol vyvinutý na elimináciu prácneho manuálneho skladania. Navyše v porovnaní s ním má vyššiu presnosť skladania a tým je aj lepšia finálna prezentácia vašich zásielok. Tento elegantný, moderný a tichý stroj bol navrhnutý tak, aby sa zväčšila efektivita a rýchlosť spracovania.
DF900 pracuje s rýchlosťou až 20 000 hárkov za hodinu. Funkcia vkladania za chodu vám umožní vkladať dokumenty do podávača počas chodu stroja.
Skladanie malého množstva dokumentov je veľmi jednoduché – s manuálnym režimom môžete ručne vkladať až 5 zopnutých hárkov. Stroj dokáže skladať aj dokumenty formátu A3 na formát A4.

 DF900 je plne automatický skladací stroj bol vyvinutý na elimináciu prácneho manuálneho skladania. Navyše v porovnaní s ním má vyššiu presnosť skladania a tým je aj lepšia finálna prezentácia vašich zásielok. Tento elegantný, moderný a tichý stroj bol navrhnutý tak, aby sa zväčšila efektivita a rýchlosť spracovania.
DF900 pracuje s rýchlosťou až 20 000 hárkov za hodinu. Funkcia vkladania za chodu vám umožní vkladať dokumenty do podávača počas chodu stroja.
Skladanie malého množstva dokumentov je veľmi jednoduché – s manuálnym režimom môžete ručne vkladať až 5 zopnutých hárkov. Stroj dokáže skladať aj dokumenty formátu A3 na formát A4.
    Maximálna rýchlosťAž 20 000 hárkov/hod Počet skladov2 Pamäť úloh20 Krížové skladanieÁno - príslušenstvo Minimálne rozmery papiera127 x 127 mm Maximálne rozmery papiera305 x 432 mm Gramáž60 - 200g/m² Kapacita podávača500 hárkov Rozmery stroja619 x 581 x 527 mm Hmotnosť stroja22 kg

 DF900 je plne automatický skladací stroj bol vyvinutý na elimináciu prácneho manuálneho skladania. Navyše v porovnaní s ním má vyššiu presnosť skladania a tým je aj lepšia finálna prezentácia vašich zásielok. Tento elegantný, moderný a tichý stroj bol navrhnutý tak, aby sa zväčšila efektivita a rýchlosť spracovania.
DF900 pracuje s rýchlosťou až 20 000 hárkov za hodinu. Funkcia vkladania za chodu vám umožní vkladať dokumenty do podávača počas chodu stroja.
Skladanie malého množstva dokumentov je veľmi jednoduché – s manuálnym režimom môžete ručne vkladať až 5 zopnutých hárkov. Stroj dokáže skladať aj dokumenty formátu A3 na formát A4.

 DF900 je plne automatický skladací stroj bol vyvinutý na elimináciu prácneho manuálneho skladania. Navyše v porovnaní s ním má vyššiu presnosť skladania a tým je aj lepšia finálna prezentácia vašich zásielok. Tento elegantný, moderný a tichý stroj bol navrhnutý tak, aby sa zväčšila efektivita a rýchlosť spracovania.
DF900 pracuje s rýchlosťou až 20 000 hárkov za hodinu. Funkcia vkladania za chodu vám umožní vkladať dokumenty do podávača počas chodu stroja.
Skladanie malého množstva dokumentov je veľmi jednoduché – s manuálnym režimom môžete ručne vkladať až 5 zopnutých hárkov. Stroj dokáže skladať aj dokumenty formátu A3 na formát A4.
    Maximálna rýchlosťAž 20 000 hárkov/hod Počet skladov2 Pamäť úloh20 Krížové skladanieÁno - príslušenstvo Minimálne rozmery papiera127 x 127 mm Maximálne rozmery papiera305 x 432 mm Gramáž60 - 200g/m² Kapacita podávača500 hárkov Rozmery stroja619 x 581 x 527 mm Hmotnosť stroja22 kg

 DF900 je plne automatický skladací stroj bol vyvinutý na elimináciu prácneho manuálneho skladania. Navyše v porovnaní s ním má vyššiu presnosť skladania a tým je aj lepšia finálna prezentácia vašich zásielok. Tento elegantný, moderný a tichý stroj bol navrhnutý tak, aby sa zväčšila efektivita a rýchlosť spracovania.
DF900 pracuje s rýchlosťou až 20 000 hárkov za hodinu. Funkcia vkladania za chodu vám umožní vkladať dokumenty do podávača počas chodu stroja.
Skladanie malého množstva dokumentov je veľmi jednoduché – s manuálnym režimom môžete ručne vkladať až 5 zopnutých hárkov. Stroj dokáže skladať aj dokumenty formátu A3 na formát A4.

DI4000

 DI4000 bol vyvinutý s ohľadom na uspokojenie náročných požiadaviek súčasnej produkcie poštových zásielok. Hoci sa jedná o najnižší model, tento stroj Vám poskytne možnosť vykonávať všetky najdôležitejšie poštové operácie bežné v komerčných poštových strediskách, prípadne môže slúžiť ako doplnkový systém k veľkokapacitným transakčným obálkovacím linkám v kancelárskom prostredí. DI4000 ponúka rýchlosť spracovania 10 000 obálok za hodinu a viacero možných konfigurácií až so siedmimi podávačmi.
Identifikácia a evidencia kompletných, poškodených i vyradených, ale aj nekompletných poštových zásielok zaručí ich maximálnu integritu.
Integrovaná schopnosť frankovania zásielok
 K DI4000 možno pripojiť niektorý s najnovšej generácie frankovacích strojov Pitney Bowes, pričom bude ovládaný priamo z počítača obálkovacej linky.
Obálkovacia linka určí hmotnosť poštovej zásielky, na ktorú sa potom automaticky doplní príslušné poštovné.
Maximálne jednoduchá prevádzka
 Najsilnejšou stránkou DI4000 je jej jednoduchosť. Na ovládanie obálkovacej linky v reálnom čase používa obsluha dotykovú obrazovku s menu v štýle operačného systému Windows. Dôležité nastavenia ako napr. dvojitá detekcia a štýl skladania sú plne automatizované a nastavenia sa dajú uložiť.
Modulárna koncepcia umožňujúca ďalšie rozšírenie
 DI4000 má modulárnu koncepciu, vďaka ktorej môžete kedykoľvek zmeniť počet a typy vstupných podávačov, bez nutnosti úpravy jej šasi.

DI4500

 DI4500 so šiestimi podávačmi bolo vyvinuté s ohľadom na zväčšujúce sa požiadavky v poštovom prostredí s vyššou produkciou a navyše umožňuje spracovanie až štyroch príloh v dvoch smeroch pre hlavné dokumenty. Prináša teda všetky výhody šasi so štyrmi podávačmi, ale navyše pri vyššej flexibilite a kapacite. DI4000 so šiestimi podávačmi je kompatibilné s každým voliteľným príslušenstvom pre vstup a výstup okrem vežového podávača Watkiss.
DI4500 so šiestimi podávačmi sa vyznačuje zvýšenou vstupnou kapacitou s maximálnou kumulovanou hrúbkou 4 mm na vkladacom zásobníku pre formát C5.
Najvyššia flexibilita vo svojej triede
 Flexibilita a jedinečný charakter DI4500 dovoľujú spracovať neporovnateľné množstvo rozmanitých aplikácií: viacstranové transakčné dokumenty ako napr. faktúry a oznámenia, dokumenty ktorých počet strán sa môže meniť vo veľkom rozsahu, brožúry a katalógy, selektívne prílohy, teda zásielky takmer všetkých druhov.
Jednoduché ovládanie
 DI4500 je riadený hlavným počítačom, ktorý zabezpečuje správnu prevádzku podávačov a nasmeruje sadu dokumentov do príslušného vkladacieho zásobníka. Ak chcete DI4500 naprogramovať, jednoducho ho zapnite a postupujte podľa zrozumiteľných pokynov v štýle operačného systému Windows, zobrazených na jednej z dvoch 17“ dotykových obrazoviek. Operačný systém dokáže okamžite uložiť a vyvolať jednotlivé položky úloh a DI4500 si automaticky prispôsobí mnohé z nastavení, ktoré je u obálkovacích liniek iných výrobcov potrebné vykonať manuálne.
Schopnosť všestranného/obojstranného skenovania dokumentov
 DI4500 dokáže čítať všetky bežné znaky vrátane OMR, BCR, OCR a Data Matrix, vďaka čomu môžete vytvárať jedny s najbezpečnejších dokumentov v širokom rozsahu – od poistných zmlúv až po faktúry alebo od oznámení až po osobnú korešpondenciu.

Obálkovací systém FPS™ Split Drive

 Nový FPS Split Drive je pripravený na spracovanie vašich poštových zásielok všetkých druhov. Flexibilné šasi a podávače s rôznou konštrukciou možno súčasne naplniť materiálom s rôznymi veľkosťami a formátmi.
Teraz môžete naozaj spracovávať všetku vašu poštu na jedinom systéme: obálky formátu DL s rýchlosťou až 14 000 kusov za hodinu, obálky formátu C5 s rýchlosťou až 12 000 kusov za hodinu a zásielky s neposkladanými listami s rýchlosťou až 9 000 kusov za hodinu. Je teda ideálnym riešením na splnenie všetkých vašich dohôd na poskytovanie úrovne služieb, či dokonca naplnenie nad ich rámec.
 Technológia FPS Split Drive prináša vyššiu produktivitu a priepustnosť.
Meno hovorí za všetko – systém FPS Split Drive umožňuje obálkovacej linke oddeliť zostavu/súbor kolácie s dokumentami od procesov pre funkcie na obálkovanie do obálok. Každý z nich pracuje nezávisle, čím sa výrazne znižujú prestoje systému. Maximálny výstup vďaka zvýšenej produktivite
 Technológia so servomotormi zabezpečuje stálu kvalitu spracovania zásielok počas prevádzky zariadenia, čím je možné dosiahnuť nové úrovne produktivity systému a jeho obsluhy. Spoľahlivosť tejto technológie napomáha skráteniu doby neplánovaných prestojov a výrazne predlžuje intervaly medzi pravidelnými servisnými prehliadkami.
Technológia servomotorov je „okamžite k dispozícii“, čím dochádza k skráteniu neproduktívneho času, ktorý je spájaný s každým mechanickým systémom. Navyše so servo technológiou sa dá zrýchliť nastavenie aplikácií, a tiež môžete spustiť viacero typov úloh na jednom systéme. Systém dokáže uložiť a veľmi rýchlo načítať pokyny pre ľubovoľnú zásielku.
Nová konštrukcia šasi je dodávaná v dvoch prevedeniach
 FPS Split Drive 9K, ktorý spracuje listový formát DL/C5 a formáty s neposkladanými listami A4 s rýchlosťou až 9 000 kusov zásielok za hodinu a je dodávaný s kompaktným vstupným zásobníkom pre hárky spolu so softvérom Direct Connect Basic.
FPS Split Drive 12K, ktorý spracuje listový formát DL/C5 s rýchlosťou až 12 000 kusov zásielok za hodinu a formáty s neposkladanými listami A4 s rýchlosťou až 9 000 kusov zásielok za hodinu a je dodávaný s kompletným sortimentom vstupných zásobníkov Pitney Bowes spolu so softvérom Direct Connect Basic.

Obálkovací systém APS™ a Mailstream

 Séria Mailstream Productivity predstavuje novú generáciu obálkovacích liniek s mimoriadne vysokou rýchlosťou spracovania zásielok.
Rodina týchto inteligentných systémov na konečné spracovanie pošty určila nové štandardy pre nepretržitú prevádzku s väčšou flexibilitou a integritou a s rýchlosťou 26 000 spracovaných zásielok za hodinu.
Rodina riešení so zabudovanou možnosťou aktualizácie na vyššiu verziu.
 Na rozdiel od iných vysokorýchlostných systémov sa séria Mailstream Productivity vyznačuje zabudovanou možnosťou aktualizácie na vyššiu verziu, vďaka ktorej môžu spracovatelia pošty časom zvýšiť rýchlosť a možnosti spracovania bez nutnosti investovať do ďalšieho kompletného zariadenia. Sú dostupné tri rôzne modely s rovnakou platformou a operačným systémom:
  • mailstream 26 – optimalizovaný pre aplikácie s menším počtom listov. Spracuje listy formátu DL s rýchlosťou až 26 000 kusov za hodinu a listy formátu C5 rýchlosťou až 22 000 kusov za hodinu.
  • mailstream 22 – vysoká rýchlosť spracovania pre aplikácie so stredným počtom listov a pre združovanie tlačových prúdov.
  • mailstream 18 – ideálne riešenie na začiatok umožňujúce prechod na mailstream 22 alebo 26 s vyššími rýchlosťami spracovania.

 So systémom Mailstream, ktorý je vybavený motorom s novou konštrukciou, vymeniteľnými frikčnými a rotačnými podávačmi, vstupmi s vysokou produktivitou a zdokonalenými lepičkami obálok, môžete dosiahnuť až 18% zvýšenie rýchlosti.
Toto zrýchlenie spolu s 10% zvýšením dostupnosti systému vďaka skráteniu doby potrebnej na servis zariadenia, menšiemu počtu zaseknutí a skrátenej dobe obnovy prináša 28% nárast celkovej dosiahnuteľnej produktivity. Séria Mailstream Productivity prináša novú úroveň nepretržitej prevádzky s vyššími rýchlosťami na jedinom systéme, vďaka ktorej môžu veľkí spracovatelia získať nové príležitosti pre spracovanie zásielok.

 DF900 je plne automatický skladací stroj bol vyvinutý na elimináciu prácneho manuálneho skladania. Navyše v porovnaní s ním má vyššiu presnosť skladania a tým je aj lepšia finálna prezentácia vašich zásielok. Tento elegantný, moderný a tichý stroj bol navrhnutý tak, aby sa zväčšila efektivita a rýchlosť spracovania.
DF900 pracuje s rýchlosťou až 20 000 hárkov za hodinu. Funkcia vkladania za chodu vám umožní vkladať dokumenty do podávača počas chodu stroja.
Skladanie malého množstva dokumentov je veľmi jednoduché – s manuálnym režimom môžete ručne vkladať až 5 zopnutých hárkov. Stroj dokáže skladať aj dokumenty formátu A3 na formát A4.

 DF900 je plne automatický skladací stroj bol vyvinutý na elimináciu prácneho manuálneho skladania. Navyše v porovnaní s ním má vyššiu presnosť skladania a tým je aj lepšia finálna prezentácia vašich zásielok. Tento elegantný, moderný a tichý stroj bol navrhnutý tak, aby sa zväčšila efektivita a rýchlosť spracovania.
DF900 pracuje s rýchlosťou až 20 000 hárkov za hodinu. Funkcia vkladania za chodu vám umožní vkladať dokumenty do podávača počas chodu stroja.
Skladanie malého množstva dokumentov je veľmi jednoduché – s manuálnym režimom môžete ručne vkladať až 5 zopnutých hárkov. Stroj dokáže skladať aj dokumenty formátu A3 na formát A4.
Technické parametre
Maximálna rýchlosťAž 20 000 hárkov/hod
Počet skladov2
Pamäť úloh20
Krížové skladanieÁno - príslušenstvo
Minimálne rozmery papiera127 x 127 mm
Maximálne rozmery papiera305 x 432 mm
Gramáž60 - 200g/m²
Kapacita podávača500 hárkov
Rozmery stroja619 x 581 x 527 mm
Hmotnosť stroja22 kg

 DF900 je plne automatický skladací stroj bol vyvinutý na elimináciu prácneho manuálneho skladania. Navyše v porovnaní s ním má vyššiu presnosť skladania a tým je aj lepšia finálna prezentácia vašich zásielok. Tento elegantný, moderný a tichý stroj bol navrhnutý tak, aby sa zväčšila efektivita a rýchlosť spracovania.
DF900 pracuje s rýchlosťou až 20 000 hárkov za hodinu. Funkcia vkladania za chodu vám umožní vkladať dokumenty do podávača počas chodu stroja.
Skladanie malého množstva dokumentov je veľmi jednoduché – s manuálnym režimom môžete ručne vkladať až 5 zopnutých hárkov. Stroj dokáže skladať aj dokumenty formátu A3 na formát A4.

 DF900 je plne automatický skladací stroj bol vyvinutý na elimináciu prácneho manuálneho skladania. Navyše v porovnaní s ním má vyššiu presnosť skladania a tým je aj lepšia finálna prezentácia vašich zásielok. Tento elegantný, moderný a tichý stroj bol navrhnutý tak, aby sa zväčšila efektivita a rýchlosť spracovania.
DF900 pracuje s rýchlosťou až 20 000 hárkov za hodinu. Funkcia vkladania za chodu vám umožní vkladať dokumenty do podávača počas chodu stroja.
Skladanie malého množstva dokumentov je veľmi jednoduché – s manuálnym režimom môžete ručne vkladať až 5 zopnutých hárkov. Stroj dokáže skladať aj dokumenty formátu A3 na formát A4.
Technické parametre
Maximálna rýchlosťAž 20 000 hárkov/hod
Počet skladov2
Pamäť úloh20
Krížové skladanieÁno - príslušenstvo
Minimálne rozmery papiera127 x 127 mm
Maximálne rozmery papiera305 x 432 mm
Gramáž60 - 200g/m²
Kapacita podávača500 hárkov
Rozmery stroja619 x 581 x 527 mm
Hmotnosť stroja22 kg

 DF900 je plne automatický skladací stroj bol vyvinutý na elimináciu prácneho manuálneho skladania. Navyše v porovnaní s ním má vyššiu presnosť skladania a tým je aj lepšia finálna prezentácia vašich zásielok. Tento elegantný, moderný a tichý stroj bol navrhnutý tak, aby sa zväčšila efektivita a rýchlosť spracovania.
DF900 pracuje s rýchlosťou až 20 000 hárkov za hodinu. Funkcia vkladania za chodu vám umožní vkladať dokumenty do podávača počas chodu stroja.
Skladanie malého množstva dokumentov je veľmi jednoduché – s manuálnym režimom môžete ručne vkladať až 5 zopnutých hárkov. Stroj dokáže skladať aj dokumenty formátu A3 na formát A4.

 DF900 je plne automatický skladací stroj bol vyvinutý na elimináciu prácneho manuálneho skladania. Navyše v porovnaní s ním má vyššiu presnosť skladania a tým je aj lepšia finálna prezentácia vašich zásielok. Tento elegantný, moderný a tichý stroj bol navrhnutý tak, aby sa zväčšila efektivita a rýchlosť spracovania.
DF900 pracuje s rýchlosťou až 20 000 hárkov za hodinu. Funkcia vkladania za chodu vám umožní vkladať dokumenty do podávača počas chodu stroja.
Skladanie malého množstva dokumentov je veľmi jednoduché – s manuálnym režimom môžete ručne vkladať až 5 zopnutých hárkov. Stroj dokáže skladať aj dokumenty formátu A3 na formát A4.
Technické parametre
Maximálna rýchlosťAž 20 000 hárkov/hod
Počet skladov2
Pamäť úloh20
Krížové skladanieÁno - príslušenstvo
Minimálne rozmery papiera127 x 127 mm
Maximálne rozmery papiera305 x 432 mm
Gramáž60 - 200g/m²
Kapacita podávača500 hárkov
Rozmery stroja619 x 581 x 527 mm
Hmotnosť stroja22 kg