Spoločnosť Pitney Bowes je nielen najstarším, ale aj najväčším výrobcom poštovej techniky na svete. Spoločnosť Pitney Bowes bola založená 23. apríla 1920 v USA. S ročnými obratmi nad 5 mld. USD sa pravidelne zaraďuje medzi 500 najväčších spoločností sveta uverejňovaných v prestížnom rebríčku FORTUNE 500.
 Prvý výplatný stroj na svete a nápad používať ho namiesto poštových známok, paušálu, úveru či inej úhrady poštovného vznikol na začiatku 20. storočia v USA. Vynálezcom a propagátorom používania výplatných strojov bol Arthur H. Pitney, ktorý už v roku 1901 získal US patent na výplatný stroj. Nezávisle na ňom pracoval v tomto období na vývoji špeciálnych pečiatkovacích strojov aj Walter H. Bowes.

 Bolo len otázkou času kedy začne používať výplatné stroje vtedajšia americká pošta (The United States Post Office). Hlavným dôvodom pre zavedenie mechanizácie na americké pošty bola skutočnosť, že v rokoch 1915 - 1920 začal v USA výraznejšie rásť objem zasielanej pošty a jej manuálne spracovanie neúmerne predlžovalo doručovanie zásielok adresátom. Rozhodnutie americkej pošty odbremeniť pracovníkov pri poštových priehradkách umožnilo používať výplatné stroje ako na poštách, tak aj v organizáciách s veľkým objemom podaja poštových zásielok.
 Aby vtedajšia americká pošta odbremenila svoju administratívu, v pomerne krátkej dobe vypracovala systém diferencovaných zliav pre vlastníkov výplatných strojov. Na základe tejto skutočnosti sa páni A. H. Pitney a W. H. Bowes rozhodli spojiť svoje firmy a začať so sériovou výrobou poštových strojov, ktoré sa dovtedy vo väčších sériach nevyrábali.
25. augusta 1920, prakticky niekoľko dní po vzniku spoločnosti Pitney Bowes Postage Meter Company, bolo americkou poštou ako prvou na svete oficiálne schválené používanie výplatných strojov.Prvý výplatný stroj na svete, do ktorého bol nastavený kredit mal označenie Pitney Bowes Model A. Zaplombovanie vykonal 16. novembra 1920 poštový úradník Richard Plunkett na pošte v Stamforde, štát Connecticut, USA.
Od tej doby uplynulo už niekoľko desaťročí a poštová technika Pitney Bowes je stále tým najlepším čo vo svete existuje.
 Digitálne výplatné stroje Pitney Bowes spolu s moderným systémom diaľkovej kreditácie poskytujú používateľom najvyššiu úroveň produktivity, komfortu a bezpečnosti. V súčasnosti bol tento systém úspešne implementovaný v spolupráci so Slovenskou poštou, a.s. aj v Slovenskej republike. Špičková technológia Pitney Bowes spolu so štartovacím bonusom a atraktívnymi zľavami Slovenskej pošty, a.s., predstavuje najvýhodnejší spôsob podaja poštových zásielok, ktorý je dnes plne dostupný už aj pre slovenských zákazníkov.
Autorizovaným zástupcom spoločnosti Pitney Bowes pre Slovenskú republiku je ROBINCO Slovakia s. r. o.